ሰነዶች

 በሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚሠጡ ኤሌክትሮኒክስ አገልግሎቶች

የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚከተሉትን ኤሌክትሮኒክስ አገልግሎቶች ይሠጣል፡፡ መጠቀም የሚፈልጉትን ኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት ይጫኑ፡ -

የማህበራዊ ደህንነትና ልማት ማስፋፊያ ዳይሬክቶሬት

የግላዊ ጉዳይ ጥበቃ ፖሊሲ | ኃላፊነትን ስለመወሠን | የአጠቃቀም ደንቦች

© የቅጂ መብት 2003 የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር